202010.18
0

Borçlar Hukuku Hükümlerine Göre Takas- Av. Serdar Cengiz

<<Finansal Kiralama hakkında ayrıntılı bilgi içeren bu makale İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Cengiz tarafından hazırlanmış olup, avukat/yazar halen Yüksek Lisans eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Üniversitesi Özel Hukuk alanında devam etmektedir. İletişime geçmek için lütfen tıklayınız>> GİRİŞ      Takas, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre borcu sona erdiren hallerden birisi olup, kanunun 139. ve 145. maddeleri arasında…

202006.09
0

Sözleşmeler Ağı ve Sözleşme Yönetimi

Sadece mal veya hizmet üretimi ve yapılan yeni yatırımlar; iktisadi bir hedefe yönelmiş ticari işletmelerin markalaşması sürecini ve işletmenin geleceğini korumak için yeterli midir? Bu yazımızda, ticari işletmelerin çoğu zaman geniş bir sözleşmeler ağına dahil oluşu ve bu dahil oluşun hukuki sonuçlarını aktarmaya çalışacağız. Sözleşme yönetimi ve sözleşme ağına ilişkin uygulamada karşılaşılan problemlere ilişkin değerlendirme…

202006.09
0

Koronavirüs Salgını, Normalleşme Süreci Ve Tüketici Hakları

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının yol açtığı ve açacağı hukuki uyuşmazlıklar konusunda resmi makamlar tarafından tüketici haklarının korunması adına bir adım atılmamıştır. Bu yazımızda, salgı süreci dolayısıyla son zamanlarda sık sık duyulan bir takım terimlerin açıklamasını yapmakla birlikte; güncel gelişmelerle birlikte tüketicilerin yasal başvuru yollarının neler olduğuna dair bilgi vereceğiz.  Şunun altını da çizmekte fayda…

202006.09
0

Turizm Sektöründe Sözleşmeler & Beklenmedik Hallere Hazırlıklı Olmak

11.03.2020 tarihinden itibaren içerisinde bulunduğumuz salgın sürecine “beklenmedik hâl” diyoruz hukukta. Yakın tarihe baktığımızda da toplumların birçok beklenmedik hâl ile karşılaştığını görüyoruz. Bu nedenledir ki yaşadığımız salgın ne ilk ne de son krizdir yüzleşmek zorunda kaldığımız.Küreselleşmenin bir sonucu olarak ise günümüzde bu krizlerin sonuçları daha yıpratıcı olmaktadır. Çünkü gün geçtikçe insan ilişkileri ve ticari ilişkilerin…

202006.09
0

Evde Çalışma Sırasında İşçinin Korunması & İşverenin Hukuki Sorumluluğu

İş kazası veya meslek hastalıkları şirketler ve yöneticilerini; yüksek tazminat miktarları, idari para cezaları ve hatta hapis cezasına varabilecek yaptırımlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Yazımızda sırasıyla işverenin işçiyi gözetim borcu, evde çalışma şekli anlatılmış, yazımızın son kısmındaki listede ise işverenin hukuki sorumluluktan kurtulması adına birtakım önerilere yer verilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinin piyasalara ve farklı sektörlere…

202005.14
0

Mevsimlik İş Sözleşmesi Ve Mevsimlik İşçi Hakları

Türk hukuk siteminde mevsimlik işin tanımı, mevsimlik iş sözleşmesi, mevsimlik çalışmanın özel nitelikli hallerini kapsayan tanımlamalar yapılmamış bu konular yasa ile düzenlenmemiştir. Ancak uygulamada sıkça rastlanan bu çalışma tipinde ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin yasal boşluk Yargıtay kararları ile doldurulmuştur. Mevsimlik işçi hakları açısından ayrıntılı inceleme içeren yazımızla ilgili bilgi almak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz Özellikle…

202005.01
0

İş Kanunu Uyarınca Çalışma Süreleri Üzerine İnceleme

İşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi açılmış olan işçilik alacak davalarında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ile farklı çalışma şekillerinin ortaya çıkması ve farklı sektörlerde çalışan işçilerin çalışma şekillerinin değişiklik göstermektedir. Bu çalışmamızda iş yerlerinde uygulanan çalışma süreleri, çalışma süresinden sayılan ve sayılmayan haller, çalışma süresinin çalışma günlerine bölünmesi ve fazla çalışma sürelerinin hesaplanması…

202004.28
0

Adi Ortaklık ve Adi Ortaklık Sözleşmesi Üzerine İnceleme

Ticari hayatta farklı birçok piyasa ve pazarda karşılaşılan adi ortaklıklar uygulamada adi şirket adıyla anılmaktaysa da Türk Borçlar Kanunu madde 690 ve devamı düzenlemeleri uyarınca “adi ortaklık” kavramının kullanılması gerekmektedir. Adi ortaklık, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir amaç için emek veya sermayelerini birleştirdikleri bir sözleşme türüdür. Öğretide adi ortaklığa ilişkin kanuni…

202004.26
0

Tüketici İle Sözleşme Yapma Zorunluluğu Nedir? (TKHK m.6)

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun[1] içerisinde satıcı veya sağlayıcıların tüketici aleyhine giriştikleri eylemlerin önlenmesine ilişkin birçok farklı düzenleme barındırmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kanunun altıncı maddesinde karşımıza satıcının satıştan kaçınma yasağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar sözleşme serbestisi, hukuk sistemimizin temel ilkelerinden birisi olsa da bu özgürlüğün günümüz şartlarında bazı hallerde sınırlamalara tabi…

202004.10
0

Franchise ve Franchising Sözleşmesi Üzerine Hukuki Değerlendirme

Av. Arman Ahmet Öztan Franchising Sözleşmesi, küreselleşen ekonomi sonucu ticari hayat içerisinde yer edinmiş; Gerçek anlamda franchise Türkiye’de ilk defa 1986 yılında Mcdonald’s şirketinin İstanbul Taksim’de açılan işletmesine verilmiş olup bu tarihten sonra hızla ilerleyerek piyasada bir yer edinmiş sistemdir. Aslında bir zincir mağazacılık ve dağıtım sözleşmesi olarak dikey entegrasyonun varlığından bahsedilebilen Franchise sistemine benzer…