AREM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, özenli ve hızlı çalışma tarzı ile borçlu tarafa ulaşarak alacaklı müvekkillerin kısa sürede sonuca ulaşmasına ve takip aşamasına geçilmiş dosyalarda; icra dairelerinde tüm işlemlerin eksiksiz sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. Bu süreçte müvekkillerimizin her adım hakkında bilgilendirilmesi ve işlemlerin kısa sürede bitirilmesi temel hedefimiz olmaktadır. Bu çerçevede, Hacizli malların satışı, ipotek satışı, alacak takipleri, istihkak davaları ve icra dosyalarına ilişkin tüm süreçlerin takibi konusunda hukuki hizmet vermektedir.

Büromuzun kurucu ortakları Av. Arman Ahmet Öztan yardımcı çalışanları ile Takip işlemlerini yürütmektedir.