AREM Hukuk  Bürosu, iş hukuku ihtilaflarının çözümüne ilişkin olarak işçi veya işveren taraflarına her tür, dava avukatlığı ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İşe iade, Hizmet Tespiti, İşçilik Alacakları (Kıdem, İhbar, Fazla Çalışma, Bayram ve Genel Tatil vs.), sendikal tazminatlara ilişkin olarak bireysel iş hukukuna ilişkin süreçlerin işçi lehine sonuçlanması için en şeffaf ve en profesyonel desteği sağlamayı amaçlamaktayız.

İş Hukuku alanında her türlü sözleşmesinin ve belgenin hazırlanması konusunda Lojistik Şirketleri, Turizm Şirketleri, Eğitim Kurumları başta olmak üzere; şirketlere danışmanlık hizmeti, sonuç odaklı çalışmalar ile dava avukatlığı hizmeti vermektedir. AREM Hukuk Bürosu tarafından işverenin cezai ve hukuki sorumlulukları, işveren tarafından fesih prosedürlerinin yürütülmesi ve iş hukukuna ilişkin işveren ve üst düzey yöneticilere şirket için eğitimler düzenlenmektedir.

Sitemiz içerisinde yer alan İş Hukuku alanında makaleler:
.

4857 SAYILI İŞ KANUNU UYARINCA YAPILAN BAŞLICA TANIMLAR:

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür