TURİZM HUKUKU ALANI İÇİN İÇERİK HAZIRLANIYOR.#turizm hukuku #seyahat acentaları #konaklama işletmeleri #ulaştırma işletmeleri


.Turizm Teşvik Kanunu Uyarınca Yapılan Bir Takım Tanımlar

  • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Ba kanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen bölgeleri,
  • Turizm İşletmeleri : Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
  • Turizm Yatırımı Belgesi : Turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgeyi, 
  • Turizm İşletmesi Belgesi : Turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi
  • h) Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri : Bakanlıkça belgelendirilmiş yatırım veya işletmeleri,